Uke:
Mae Jime

Tori:
Morote Uke +
Soto Shuto Uchi +
Uki Goshi +
Kannuki Gatame