Uke:
Gyaku Mawashi Tsuki

Tori:
Uchi Uke + Jodan Gyaku Mae Empi Uchi +
Mune Tori + Kuzure Ude Hishigi til gulv +
Ude Garami Henka Waza